registrų centrasRegistrų centras – iš valstybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Registrų centras teikia adresų registro, juridinių asmenų registro, nekilnojamojo turto registro ir kadastro paslaugas. Registrų centras per 3 darbo dienas išduoda naujai įregistruotos įmonės (UAB, MB IĮ) pažymėjimą. Registrų centras turi teisę teikti turto ir verslo vertinimo paslaugas. Turto vertinimo paslaugas teikia visi įmonės filialai.

 

Svarbiausios Registrų centro funkcijos tvarkant Juridinių asmenų registrą:

  • registruoti, įtraukti ar įrašyti į registrą juridinius asmenis, filialus bei atstovybes, jų duomenis, dokumentus ar informaciją;
  • laikinai įtraukti į registrą juridinio asmens pavadinimą;
  • suteikti ir įregistruoti juridiniam asmeniui paramos gavėjo statusą;
  • inicijuoti juridinio asmens likvidavimą;
  • teikti ir skelbti registro informaciją, teikti registre saugomų dokumentų kopijas valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

Masinį šalies nekilnojamojo turto vertinimą Registrų centras atlieka valstybės užsakymu. Masinio vertinimo būdu nustatytos žemės sklypų ir statinių vidutinės rinkos vertės naudojamos apmokestinamo turto mokestinių verčių apskaičiavimui, valstybės valdomo turto pardavimo ar nuomos kainų nustatymui, mokesčių turto paveldėjimo, dovanojimo atvejais apskaičiavimui, notarinių paslaugų kainų tvirtinant turto perleidimo sandorius nustatymui, skiriant socialinę paramą ir kitoms reikmėms.Registrų centro tinklalapyje veikia neatlygintina nekilnojamojo turto paieškos paslauga. 35 gyventojų aptarnavimo biurai rajonų centruose bei miestuose registruoja nekilnojamąjį turtą ir teises į jį, išduoda nuosavybės ar naudojimo teisę įrodančius dokumentus, teikia informacines paslaugas nekilnojamojo turto savininkams ir naudotojams.

Adresų registre galima rasti informaciją apie jame įregistruotų apskričių, savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių pavadinimus, adresų paiešką žemėlapyje ar virtualų adresą.

Daugelis Registrų centro paslaugų prieinamos virtualiai. Prie Registrų centro teikiamų elektroninių paslaugų sistemos gyventojai gali prisijungti naudodamiesi asmens tapatybės kortelėmis bei valstybės tarnautojo pažymėjimais. Elektroninių valdžios vartų portale gyventojai gali užsisakyti šias Nekilnojamojo turto registro ir Juridinių asmenų registro paslaugas: įsigyti bet kurią fiziniam ar juridiniam asmeniui nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašo elektroninę kopiją, nusipirkti dominančio juridinio asmens registro išrašą, pildyti ir teikti finansinių ataskaitų el. rinkinius interaktyviai, laikinai įtraukti įmonės pavadinimą į Juridinių asmenų registrą, įregistruoti naują individualią įmonę ir kt.