buhalterinė apskaitaBuhalterinė apskaita ir ją atliekantys darbuotojai registruoja, analizuoja bei apibendrina ūkines operacijas ir parengia finansinę atskaitomybę. Kiekvienai įmonei yra patogu samdyti tokius darbuotojus, kurie buhalterinę apskaitą sutvarko nuo pirminių dokumentų iki balanso.

Kas per dalykas yra buhalterija ir ką joje veikia skaičius mėgstantys žmonės turbūt žino visi suaugusieji (o vaikams kažin ir ar reikalinga tai žinot). Kaip tobulėja viskas mūsų pasaulyje, taip keičiasi ir buhalterines paslaugas atliekančių žmonių darbo pobūdis. Prieš kelis dešimtmečius buhalteris buvo įsivaizduojamas tarp dokumentų palinkusia ir nuo skaičiavimo pervargusia galva darbuotojas, kurio didieji pagalbininkai buvo mediniai skaičiuotuvai, o juos su laiku pakeitė skaičiavimo mašinėlės. Šiais laikais visą buhalterio darbą žymiai palengvina kompiuteriai su specialiai pritaikytomis programomis, tačiau be buhalterio ar apskaitininko tai neveikia ir net su jais darbuotis reikia atitinkamų žinių, įgūdžių, sumanumo.

Maždaug prieš dvidešimt metų kiekviena mažesnė įmonė, didelis fabrikas ar bendrovė turėdavo po savo buhalterį bei jam talkinančius darbuotojus. Tuomet jie atlikdavo visas su buhalterine apskaita susijusias operacijas, skaičiuodavo ir išmokėdavo atlyginimus. Dabar vis rečiau verslininkai į tokias pareigas priima darbuotoją, nes tiesiog tai yra visiškai nenaudinga, kai kelių įmonių buhalteriją tvarkantys darbuotojai tai daro už žymiai mažesnį atlygį nei reikėtų mokėti atskiram įmonės buhalteriui. Lietuvoje ėmus kurtis buhalterinės apskaitos įmonėms, kuriose darbuojasi profesionalūs buhalteriai, gebantys sutvarkyti net visiškai skirtingose verslo srityse dirbančių įmonių buhalterinius dokumentus ir pasirūpinti viskuo, ko reikalauja mūsų šalies įstatymai ir ko labai dažnai nežino verslininkai, vadovai. Įstatymai keičiasi labai dažnai (na ne kasdien, tačiau per metus pokyčiai ten daromi ne kartą), būtina tai sekti ir nevalia pražiūrėti tai, kas vėliau gali grėsti bausme. Tad būtent buhalterinės apskaitos darbuotojai nuolat seka naujausią informaciją verslo valdymo, finansų bei mokesčių klausimais, atsakingiems įmonių darbuotojams praneša apie įstatymų pasikeitimus ir privalomą jų atlikimą. Savosios buhalterijos tvarkymą patikėti buhalterinės apskaitos įmonės darbuotojams taip pat yra ir patogu, nes dažniausiai nereikia pas juos vykti, o bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta nuotoliniu būdu.

Buhalterinė ap­skai­ta skirstoma į šias ap­skai­tos rū­šis:

  1. Finansinę ir va­dy­bos;
  2. kaštų.

Lietuvos respublikoje apskaitą reglamentuoja specialusis įstatymas. Jis nustato ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išteklių ir mokesčių fondų, ūkininkų ūkių, gyventojų, besiverčiančių individualia veikla, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių, kurie randasi Lietuvos Respublikoje, (ūkio subjektai) turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą.

Kadangi buhalterinė apskaita yra tikrai nelengva darbinė veikla, kurioje net menkiausia klaidelė gali turėti finansinių nuostolių, todėl patikėti ją atlikti galima tik labai atsakingiems darbuotojams. Visai kas kita, tačiau taip pat nė kiek ne mažiau svarbu, yra sugebėti išsaugoti komercines paslaptis, kurių itin gausu buhalteriniuose dokumentuose. Profesionalios ir savo klientus vertinančios buhalterinės apskaitos įmonės komercinių paslapčių saugumą užtikrina sutartimi, o net ir mažiausios žmogiškos klaidos padengiamos civilinės atsakomybės draudimu.

Su buhalterine apskaita susijusios įmonės tvarko:

  • kasdienių buhalterinių įrašus;
  • darbo užmokesčio apskaičiavimą, su darbuotojais ataskaitų ir pažymų paruošimą;
  • įvairių ataskaitų parengimą ir pateikimą reikiamoms institucijoms;
  • mokesčių apskaičiavimą bei deklaracijų paruošimą;
  • metinių finansinių ataskaitų paruošimą ir pateikimą vadovybei, Registrų centrui.